پرجمداران سامسونگ دارای کمترین رقم SAR هستند

The-S7-edge-has-the-safest-SAR.jpg
تاریخ : ۰۶-۰۹-۱۳۹۵
میزان جذاب تشعشعات گوشی های همراه بر بدن انسان یا SAR یکی از استانداردهای مهم از لحاظ مخابراتی است که تمامی سازندگان ملزم به رعایت آن بوده و تلاش بر پایین نگه داشتن این استاندارد را دارند.

سال گذشته گوشی S6 edge دارای پایین ترین میزان SAR در بین گوشی های پرچمدار بود و امسال نیز مدل Galaxy S7 edge، با مقدار جذب فقط 0.264W/kg  (بر روی سر) دارای کمترین میزان جذب اشعه در بین دیگر برند ها می باشد.

بایستی بدانید که گوشی Galaxy A5 2016 با رقم 0.290W/kg ، چهارمین گوشی هوشمند از لحاظ کمترین رقم SAR می باشد.

جدول زیر که مقایسه بین گوشی های S6 edge, IPhone7 و S7 edge می باشد را ببینید.


SAR