چک کردن گارانتی

محصولات با کارت طلایی پارس مایکروتل  به مدت هجده ماه در قبال هرگونه خرابی ناشی از ساخت گارانتی می باشد. برای اطلاع از تاریخ شروع و خاتمه، شماره سریال 15 رقمی گوشی (IMEI) را به شماره 300084030 پیامک نمایید.

لازم به ذکر است که همراه داشتن فاکتور ممهور به مهر فروشگاه و اصل کارت گارانتی هنگام مراجعه به مراکز خدماتی ضروری می باشد.


ضمانت نامه گوشی در شرایط زیر از درجه اعتبار ساقط می گردد:

1 -  استفاده، نگهداری و آزمایش ناصحیح و هرگونه تغییر و خارج ساختن محصول از شکل عادی

2 -  خرابی در اثر استفاده از هرگونه باتری و لوازم جانبی متفرقه و تایید نشده از سوی شرکت

3 -  اقدام به سرویس، تعمیر و یا هرگونه تغییر در محصول توسط افراد غیر مجاز

4 -  هر گونه ضربه خوردگی و هرگونه تماس با مایعات و رطوبت

5 -  تغییر با دستکاری شماره سریال دستگاه (IMEI) در کارت گارانتی و یا در گوشی

6 -  نصب هرگونه نرم افزار و برنامه غیر مجاز که مورد تایید شرکت نمی باشد.


توجه :

باتری و لوازم جانبی ( شارژر، هندزفری و ...) شامل گارانتی نمی باشد.

استهلاک تدریجی محصول از قبیل سایش، شکستگی و رنگ رفتگی شامل گارانتی نمی باشد.لطفا برای اطمینان از اصالت گارانتی گوشی خود، شماره سریال 15 رقمی (IMEI) گوشی را به شماره 300084030 پیامک نمایید. شماره سریال گوشی برروی کارت گارانتی قید شده و یا با شماره گیری کد #06#* در گوشی، شماره سریال دستگاه نمایش داده می گردد.


راهنما